Pilblad är ett mycket vackert mönster som skulle kunna kallas en ”svensk Morris”.
Mönstret är ett perfekt komplement i våra skandinaviska ganska avskalade miljöer
utan att ta för mycket plats i inredningen.

Pilblad
ROMANS, VIOLA GRÅSTEN / BUS (2014). HANDELSHUSET GRÅSTEN OCH KOMPANI