Min inredningsfilosofi

Under många år som inredare har jag märkt att miljöer i den offentliga sektorn lätt blir alltför strikta eller till och med tråkiga. Något som jag observerat i både små och stora projekt. Ibland får det effekten att personal börjar dekorera arbetsplatsen efter eget tycke och smak så fort inredare och arkitekt lämnat projektet.

Utmaningen som jag ser det är att hitta en balans. Hur skapas en trivsam, långsiktigt hållbar miljö där människor kan utföra sitt dagliga arbete? En miljö där lugn och koncentration råder och som dessutom tål både tidens tand och ögats slitage i 20 år.

Trivsel och effektivitet är viktiga ledord för mig. ”Vi ska vara lönsamma och ha trevligt, inte så lönsamma att vi inte har trevligt och inte så trevliga att vi inte är lönsamma”. Det är en bild jag jobbar efter!

Inte sällan uppstår konflikter på en arbetsplats till exempel kring val gardiner och blomkrukor.

Jag tycker att delaktighet och förankring i personalgruppen vid utformning av en arbetsplats är mycket viktigt. Inredaren/arkitektens jobb är att vara tydlig, sammanhållande och kunna visa vad som håller i längden. Här ligger kompetensen att bedöma vad som är snyggt även om 7-8 år framåt i tiden.

Ljus, ljud och luft är hårda parametrar som är viktiga på en arbetsplats. Till det kommer mjuka, så som till exempel väggkulörer, golvmaterial, möbler.

Att sätta pricken över i:et i inredningen med hjälp av en snygg och stilren gardin eller en funktionell rullgardin anser jag är viktigt för att miljön ska kännas hel, trivsam och komplett.

 

002 1 kopiera 2